Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 06/7/2022, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Nở- Bí thư Đảng ủy cơ sở Văn phòng, Thành viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học và Công báo và Nhà khách thuộc Văn phòng

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 06/5/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học và Công báo và Nhà khách thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2022 như sau:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 20/4/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân  tỉnh Vĩnh Long năm 2021

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 23/11/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2021 (vòng 2)

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 03/11/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2021 (vòng 2)

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 21/10/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long có Thông báo số 07/TB-HĐXT công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư

Thông báo Tuyển dụng 6 viên chức làm việc tại Nhà khách Văn phòng và Trung tâm Tin hoc – Công báo Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 06/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã có thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long và Trung tâm Tin học - Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long

(Vinhlong.gov.vn) - Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 262/QĐ-BCĐCCHC ngày 26/4/2021 về ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long và Công văn số 431/SNV-CCHC&VTLT ngày 29/4/2021 của Sở Nội vụ về triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long.

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 21/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định số 3399/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021.

(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 31/12/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã có Quyết định số 185/QĐ-VPUBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 29/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long

(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 07/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 13/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 26/04/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Vinhlong.gov.vn) –Ngày 18/3/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh: Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 09/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Phạm Thị Nở - Bí thư Đảng ủy cơ sở Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có toàn thể cử tri là cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2020

(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 30/12/2020, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng năm 2020. Bà Phạm Thị Nở- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Văn phòng UBND tỉnh: Phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025

(Vinhlong.gov.vn) – Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực, kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nêu cao ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với những nội dung chủ yếu như sau:

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long: Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác xây dựng Đảng, công tác Văn phòng và Công đoàn cơ quan

(Vinhlong.gov.vn) –Ngày 24/6/2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 công tác xây dựng Đảng, công tác Văn phòng và Công đoàn cơ quan. Đến dự có đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Quang Trung, Trần Hoàng Tựu, Nguyễn Thị Quyên Thanh. Đồng chí Phạm Thị Nở- Thành viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

(Vinhlong.gov.vn) – Chiều ngày 19/5/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy

Tin mới cập nhật

TIN VĂN PHÒNG

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Chưa có bài viết nào