Cơ cấu - Tổ chức bộ máy

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban Lãnh đạo Văn phòng
 Phạm Thị NởChánh Văn phòng  ptno.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Dương Bỉnh HânP. Chánh VP  dbhan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Trần Trung DũngP. Chánh VP  ttdung.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh TuấnP. Chánh VP  nmtuan.vpubt@vinhlong.gov.vn
Phòng Hành chính - Tổ chức
 Trần Thái LộcTrưởng phòng0270.3828832 ttloc.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Trần Trung TrựcP.Trưởng phòng0270.3828832 tttruc.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kim ChiP.Trưởng phòng0270.3828832 ntkchi.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Ngọc LoanChuyên viên chính0270.3828832 ltnloan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Thùy TrangVăn thư0270.3823100 ltttrang.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Cao Thành LợiChuyên viên0270.3828832 ctloi.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Đặng Mai Thanh ThúyChuyên viên0270.3823100 dmtthuy.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Ngọc ThuChuyên viên0270.3828832 ttnthu.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Ngọc TruyềnChuyên viên0270.3828832 nntruyen.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lâm Thị Yến XuânChuyên viên chính0270.3828832 ltyxuan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh TríChuyên viên0270.3828832 nmtri.vpubt@vinhlong.gov.vn
Phòng Kinh tế - Ngoại vụ
 Lê Minh ChíTrưởng phòng0270.3836815 minhchitv@gmail.com
 Nguyễn Trí DũngP.Trưởng phòng0270.3837924 ntdung.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Quốc TháiP.Trưởng phòng0270.3836657 hqthai.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Phan Thị Mỹ DuyênChuyên viên chính0270.3823469 ptmduyen.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Hà Ngọc HiểnChuyên viên chính0270.3836657 hnhien.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lữ Văn Phước LượngChuyên viên chính0270.3836657 lvpluong.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Trương Minh KhiếtChuyên viên0270.3836816 tmkhiet.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Đặng Hải ĐăngChuyên viên0270.3836657 dhdang.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Mai Phạm Minh HảiChuyên viên0270.3836816 mpmhai.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Anh TuấnChuyên viên0270.3836816 natuan.vpubt@vinhlong.gov.vn
Phòng Văn hoá - Xã hội
 Nguyễn Văn BìnhTrưởng phòng0270.3834835 nvbinh.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thị Mai PhươngP.Trưởng phòng0270.3834835 ttmphuong.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thị Ngọc LanChuyên viên chính02703.836655 htnlan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kim ChiChuyên viên chính0270.3834835 ntkimchi.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Hồng NgânChuyên viên0270.3834835 lhngan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Anh HuyChuyên viên chính02703.836655 nahuy.vpubt@vinhlong.gov.vn
Phòng Tổng hợp
 Nguyễn Đức TrọngTrưởng phòng0270.3836654 ndtrong.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Hương GiangP.Trưởng phòng0270.3836654 lehuonggiangvl81@gmail.com
 Nguyễn Thị Như HuỳnhChuyên viên0270.3836654 ntnhuynh.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Phương ThảoChuyên viên0270.3836654 ntpthao.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Đinh Phước TườngChuyên viên0270.3836654  
Phòng Quản trị - Tài vụ
 Dương Thanh TùngTrưởng phòng02703.836812 dttung.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Bá Thanh BìnhP.Trưởng phòng0270.3836811 nbtbinh.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hồng YếnChuyên viên0270.3836811 nthyen.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn Bé NămChuyên viên0270.3836811  
 Phạm Thị Kim Khánh Kế toán0270.3836811 ptkkhanh.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành DũngNhân viên0270.3836811  
 Nguyễn Thanh BìnhNhân viên0270.3836811  
 Bùi Thị Ngọc ThứcNhân viên0270.3836811  
 Phạm Minh TháiNhân viên0270.3836811  
 Dương Quốc DũngNhân viên0270.3836811  
 Nguyễn Thị Ngọc GiàuNhân viên0270.3826823  
 Nguyễn Thị Ngọc HằngNhân viên0270.3826823  
 Huỳnh Thị LêNhân viên0270.3826823  
 Bành Chí TâmNhân viên0270.3836812  
Ban Tiếp công dân - Nội chính
 Nguyễn Hồng NhânPhó ban0270.3836819 nhnhan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn MừngPhó ban0270.3836824 nvmung.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Thành TrungChuyên viên0270.3836658 lttrung.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Phan Trần Hồ VũChuyên viên0270.3836824 pthvu.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thanh TúChuyên viên0270.3836819 pttu.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh SơnChuyên viên0270.3836658 ntson.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Kiều NhungChuyên viên0270.3836824 ntknhung.vpubt@vinhlong.gov.vn
Trung tâm Phục vụ Hành chính công
 Nguyễn Tuấn ThanhGiám đốc0270.3838616 ntthanh.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh PhongPhó Giám đốc0270.3838616 ntphong.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Tuyết HươngChuyên viên chính0270.3838616 ntthuong.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lâm Hà Mỹ DungChuyên viên chính0270.3838605 lhmdung.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Ánh XuânChuyên viên0270.3838605 vtaxuan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hải ÂuChuyên viên0270.3838616 nhau.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thảo NguyênChuyên viên chính0270.3838605 ntnguyen.vpubt@vinhlong.gov.vn
Trung tâm Tin học - Công báo
 Lê Hoàng PhúcPhó Giám đốc0270.3825532 lhphuc.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Hồ Văn ChínhGiám đốc0270.3825531 chinhhv@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Hải Đan TâmChuyên viên chính0270.3826350 nhhdtam.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Văn TríChuyên viên0270.3826350 nvtri.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Trần Quốc QuangChuyên viên0270.3826350 tqquang.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Bùi Thị Mộng LinhChuyên viên02703.825532 btmlinh.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Ngọc HânChuyên viên02703.825532 lnhan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Văn HậuChuyên viên02703.825532 lvhau.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Kim HươngChuyên viên0270.3826350 ltkhuong.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Hồ Thị Cẩm VânChuyên viên0270.3826350 htcvan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Hồng NgọcChuyên viên0270.3837992 lhngoc.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Ngọc DuyênChuyên viên0270.3837992 ntnduyen.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Trần Hữu ToànChuyên viên0270.3826350 thtoan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thị Hồng HoaChuyên viên02703.825532 hthhoa.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Quách Nhựt HuyChuyên viên0270.3837992 qnhuy.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Hồ Minh QuangChuyên viên02703.826350 hmquang.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Trần Nguyên BìnhChuyên viên02703.826350 tnbinh.vpubt@vinhlong.gov.vn
Nhà khách Văn phòng
 Trần Văn VũPhó Giám đốc02703829798 tvvu.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Việt NữPhó Giám đốc02703829798 nvnu.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Thúy LoanChuyên viên chính02703829798 nttloan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Thanh LoanChuyên viên02703829798 htloan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh LanChuyên viên02703829798 ntlan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Ánh HồngChuyên viên02703829798 vtahong.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Thị Hồng NhưChuyên viên02703829798 lthnhu.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Tiếng ĐạtChuyên viên02703829798 ntdat.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Võ Thanh XuânChuyên viên02703829798 vtxuan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thái Huỳnh KhươngChuyên viên02703829798 dthkhuong.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Yến NhiChuyên viên02703829798 vtynhi.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quốc PhướcChuyên viên02703829798 nqphuoc.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hửu ToànChuyên viên02703829798 nhtoan.vpubt@vinhlong.gov.vn
 Lê Hữu ThànhChuyên viên02703829798 lhthanh.vpubt@vinhlong.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang